Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

StrukturaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


lokalizacja

Łęczyca, ul. Lotnicza 21 e

adres do korespondencji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Lotnicza 21 e, 99-100 Łęczyca

telefon/fax

+48 (24) 721-26-32

email

kppsp05@straz.lodz.pl

dodatkowe informacje

NIP  775 – 20 – 87 – 237
REGON  610946676

godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Kierownictwo

Oficer prasowy

Komórki organizacyjne:

- wydział operacyjno-szkoleniowy - symbol PR

- samodzielne stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych - symbol PZ

- samodzielne stanowisko ds. organizacji i archiwizacji - symbol PO

- samodzielne stanowisko ds. kadrowych - symbol PK

- samodzielne stanowisko ds. finansów - symbol PF

- sekcja kwatermistrzowsko-techniczna - symbol PT

- jednostka ratowniczo-gaśnicza - symbol PJRG

Schemat organizacyjny