Dzień: poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.
Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Samodzielne stanowisko ds. organizacji i archiwizacji


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. organizacyji i archiwizacji należy w szczególności:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, regulaminów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
4) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
5) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej oraz strony internetowej w komendzie powiatowej;
6) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
7) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
8) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
9) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo-gaśniczej;
10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
12) ewidencjonowanie oraz niszczenie zużytych pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
13) prowadzenie obsługi mieszkaniowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
14) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.