Dzień: czwartek, 21 stycznia 2021 r.
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kadrowych należy w szczególności:

1) realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego;
2) przygotowywanie zakresów czynności dla komórek organizacyjnych w komendzie powiatowej, w tym dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej;
3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
6) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
7) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
8) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
9) prowadzenie obsługi socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;