Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: poniedziałek, 1 marca 2021 r.
Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Wydarzenia


Narada rocznaW dniu 27 stycznia 2012 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyła się narada podsumowująca działalność tut. Komendy w 2011 roku oraz przedstawiono plany na 2012 rok.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy mł. bryg. Jarosław Ostrowski przedstawił informację z działalności Komendy w ubiegłym roku. W 2011 roku jednostki PSP i OSP brały udział przy 656 zdarzeniach, w tym 283 razy przy pożarach, 339 razy przy miejscowych zagrożeniach oraz 34 razy przy alarmach fałszywych. Największa liczba wyjazdów była w miesiącu marcu – 97, a najmniejsza w grudniu – 24. W 2011 roku Komenda Powiatowa PSP przeprowadziła 81 czynności kontrolnych na 92 obiektach. W Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przedstawiono charakterystykę sprzętu pozyskanego w roku poprzednim oraz planowane zakupy w 2012 roku. Poruszono również sprawę odbytych szkoleń w minionym roku dla strażaków OSP z wykorzystaniem metody e-Learning oraz ich plan na 2012 rok.

W naradzie udział wzięli:
- nadbryg. Andrzej Witkowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
- Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki,
- ks. Krzysztof Kuśmirek - Kapelan Powiatowy strażaków,
- nadkom. Grzegorz Czubakowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy,
- Burmistrz Miasta Łęczyca i Wójtowie Gmin z powiatu łęczyckiego,
- Prezesi Zarządów Gminnych ZOSP RP oraz Komendanci Gminni ZOSP RP z powiatu łęczyckiego,
- funkcjonariusze, pracownicy i emerytowani funkcjonariusze z KP PSP w Łęczycy.                

                

                

                

        

Wstecz