Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: poniedziałek, 1 marca 2021 r.
Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Wydarzenia






Spotkanie świąteczno - noworoczne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy



W dniu 14 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne emerytów i rencistów pożarnictwa RP w Łęczycy.



Podczas zebrania Prezes Związku Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy Pan Jan Kopka oraz Wiceprezes Związku Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy Pan Marian Kryszkowski przedstawili sprawozdanie z działalności w 2011 roku.

Po zebraniu członkowie Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy oraz zaproszeni goście złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:
- mł. bryg. Jarosław Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Łęczycy,
- kpt. Marek Mikołajczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy,
- ks. Krzysztof Kuśmirek – Kapelan Powiatowy Strażaków,
- Ireneusz Mańko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi,
- Jan Wiznerowicz – Członek prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
- Stanisław Zgoda – Prezes Związku Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Poddębicach,
- członkowie Związku Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy.



                

                

                

        

Wstecz