Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: poniedziałek, 1 marca 2021 r.
Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Wydarzenia


Ćwiczenia Powiatowe "TOREX 2011"W dniu 7 października 2011 roku na terenie zakładu "Torex" Sp. z o.o. w Janowicach odbyły się wspólne ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.Założenia do ćwiczeń:
W hali pakowni połączonej z magazynem wyrobów gotowych wybucha pożar w komorze pakowarki termicznej. Następnie pożar rozprzestrzenia się na część magazynową. W wyniku pożaru i silnego zadymienia jeden z pracowników zostaje odcięty od dróg ewakuacyjnych, traci przytomność i pozostaje wewnątrz hali. W wyniku braku nadzoru nad procesem technologicznym ulegają zapaleniu trociny składowane w silosie między halami, a także składowane drewno. Pracownicy zgłaszają pożar do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Łęczycy oraz ewakuują personel z zagrożonego budynku pakowni. Dowódca przybyłych pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia otrzymuje informację o jednym poszkodowanym, który prawdopodobnie znajduje się w zadymionym pomieszczeniu budynku.

W ćwiczeniach udział wzięli:
- Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Łęczycy
- Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG z terenu powiatu łęczyckiego oraz jedna jednostka spoza KSRG OSP Janowice
- Państwowe Ratownictwo Medyczne w Łęczycy
- Policja w Łęczycy
- Personel techniczny zakładu

Wśród obserwatorów obecni byli m.in.:
- Wojciech Czaplij – Zastępca Burmistrza Miasta Łęczyca
- Krzysztof Lisiecki – Wójt Gminy Piątek
- Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie
- przedstawiciele Zakładu "Torex" Sp. z o.o. w Janowicach

Po podsumowaniu ćwiczeń na wszystkich czekała tradycyjna strażacka grochówka.                

                

                

                

            

Wstecz