Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: wtorek, 20 października 2020 r.
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Wydarzenia


Ćwiczenia przeciwpowodziowe "Poddębice 2008"W dniu 12 września 2008r. przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu współdziałania Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego z jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji zagrożenia powodziowego na obszarze powiatów: poddębickiego, łęczyckiego i kutnowskiego.Miejscem ćwiczeń był zbiornik wodny w miejscowości Leźnica Wielka. Służby ratownicze, które brały udział w ćwiczeniach to: Państwowa Straż Pożarna (komendy ww. powiatów), Wodne Ochotnicze Pogotowie Rratunkowe, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Ćwiczenia połączone były z prezentacją nowych technologii i sprzętu do prowadzenia działań podczas powodzi.                

                

                Wstecz