Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: środa, 21 października 2020 r.
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

Wydarzenia


Narada roczna w KP PSP w Łęczycy6 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy w 2019 roku oraz przedstawiono plany na 2020 rok.Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy mł. bryg. Wojciech Pernal przedstawił informację z działalności komendy w ubiegłym roku.

W 2019 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Łęczycy i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały do 716 zdarzeń na terenie powiatu, tj. do pożarów 249 razy, miejscowych zagrożeń 424 oraz alarmów fałszywych 43. Dodatkowo 11 zdarzenia odnotowanych było poza terenem powiatu, tj. tzw. pomoc sąsiedzka, było to: 1 pożar, 8 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

Na 716 zdarzeń, strażacy PSP samodzielnie brali udział w 277 akcjach (39%), druhowie z OSP w 200 akcjach (28%), a wspólnie strażacy PSP i OSP działali przy 239 akcjach (33%). Największą liczbę wyjazdów odnotowano w czerwcu (124 razy), a najmniejszą w lutym i grudniu (16 razy).

Wartość uratowanego mienia to 7 mln 726 tys. zł.

W 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze w 156 obiektach.

Przedstawiono charakterystykę sprzętu pozyskanego w roku poprzednim oraz planowane zakupy w 2020 roku.

W minionym roku zostało przeprowadzone „Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP”, które ukończyło 22 druhów oraz „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP”, które ukończyło 20 druhów. Łącznie przeszkolonych zostało 42 druhów jednostek OSP z terenu powiatu łęczyckiego.

Ochotnicze Straże Pożarne wchodzące w skład KSRG z pow. łęczyckiego w 2019 roku otrzymały dotację Komendanta Głównego PSP na realizację zadania pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony p. poż. włączonej do KSRG” w wysokości 243 811,00 zł., a jednostki OSP spoza KSRG otrzymały dotację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, w wysokości 70 034,00 zł. W 2019 roku jednostki OSP otrzymały dofinansowanie na organizację przedsięwzięć prewencyjnych, szkoleniowych, itp. oraz orkiestry na łączną kwotę 369 400,00 zł.

W naradzie udział wzięli:
- bryg. Grzegorz Janowski – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
- Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki,
- Wojciech Zdziarski – Wicestarosta Łęczycki i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy
- Ryszard Szmaja – Honorowy Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie,
- Paweł Kulesza – Burmistrz Łęczyca,
- Krzysztof Lisiecki – Burmistrz Piątku,
- Włodzimierz Frankowski – Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty,
- Jacek Rogoziński – Wójt Gminy Łęczyca,
- Janusz Jagodziński – Wójt Gminy Grabów,
- mł. insp. Zbigniew Gruszczyński –Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy,
- ppłk. Mariusz Kasierski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie,
- chor. Arkadiusz Pietrzak – Komendant Straży Pożarnej Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej,
- Tomasz Olczyk – Komendant Straży Miejskiej w Łęczycy,
- Katarzyna Starosta – opiekun Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof im. dr. n. med. Adama Rasmusa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
- Prezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy i Zarządów Gminnych ZOSP RP oraz Komendanci Gminni ZOSP RP z powiatu łęczyckiego,
- funkcjonariusze, pracownicy i emerytowani funkcjonariusze z KP PSP w Łęczycy.                

                

                

            

Wstecz