Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: środa, 21 października 2020 r.
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

Wydarzenia


Ćwiczenia „MEDYK 2019 II”14 grudnia 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni odbyły się ćwiczenia o charakterze warsztatów medycznych z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG z terenu powiatu pt. „MEDYK 2019 II”.Głównym tematem ćwiczeń była segregacja dużej ilości osób poszkodowanych w budynku szkoły. Warsztaty miały charakter działań typowo medycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem było zweryfikowanie możliwości techniczno-taktycznych JRG i OSP z KSRG, sprawdzenie stanu gotowości do działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych, w tym kierowanie i koordynacja oraz doskonalenie alarmowania i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

Przebieg ćwiczeń podzielony został na 5 epizodów medycznych, przy których strażacy ćwiczyli w ramach zastępu i wyznaczone zadanie realizowali przy każdej sytuacji z jaką mogą się spotkać przy działaniach ratowniczych. Nad częścią warsztatową ćwiczeń, pod względem merytorycznym czuwał mł. bryg. Artur Baszczyński Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby w PSP KW PSP w Łodzi oraz Pani Katarzyna Starosta-Głowińska, na co dzień wykładowca z zakresu medycyny ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a nad realizacją zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG asp. Radosław Zieliński, Powiatowy Koordynator ratownictwa medycznego PSP. Część teoretyczną ćwiczeń przeprowadził lek. med. Ignacy Baumberg wykładowca z zakresu medycyny ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Duże zaangażowanie w charakteryzację ćwiczeń pełniąc rolę pozorantów przedstawiła grupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy oddali realia zachowań osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Szkole Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty, której opiekunem jest Pani Zofia Barylska.

W ćwiczeniach udział brali: strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, OSP Daszyna, OSP Góra Św. Małgorzaty, OSP Leźnica Mała, OSP Piątek, OSP Witonia.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

W 2019 roku to już drugie tego typu ćwiczenia, które są kontynuacją szeregu zaplanowanych ćwiczeń doskonalających z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochrony przeciwpożarowej z terenu naszego powiatu.                

                

                

                

        

Wstecz