Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: wtorek, 29 września 2020 r.
Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Wydarzenia


Ćwiczenia „MEDYK 2019”2 marca 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy odbyły się ćwiczenia o charakterze warsztatów medycznych z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG z terenu powiatu pt. „MEDYK 2019”.Głównym tematem ćwiczeń była segregacja dużej ilości osób poszkodowanych w budynku szkoły. Warsztaty miały charakter działań typowo medycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem było zweryfikowanie możliwości techniczno-taktycznych JRG i OSP z KSRG, sprawdzenie stanu gotowości do działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych, w tym kierowanie i koordynacja oraz doskonalenie alarmowania i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

Przebieg ćwiczeń podzielony został na 5 epizodów medycznych, przy których strażacy ćwiczyli w ramach zastępu i wyznaczone zadanie realizowali przy każdej sytuacji z jaką mogą się spotkać przy działaniach ratowniczych. Nad częścią warsztatową ćwiczeń, pod względem merytorycznym czuwała Pani Katarzyna Starosta-Głowińska, na co dzień wykładowca z zakresu medycyny ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr Marcin Madziała, miejski koordynator ratownictwa medycznego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, a nad realizacją zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG asp. Radosław Zieliński, Powiatowy Koordynator ratownictwa medycznego PSP. Duże zaangażowanie w charakteryzację ćwiczeń pełniąc rolę pozorantów przedstawiła grupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy oddali realia zachowań osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych.

W ćwiczeniach udział brali: strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, OSP Grabów, OSP Leźnica Mała, OSP Stara Sobótka, OSP Świnice Warckie, OSP Topola Królewska, OSP Witonia.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

Przedmiotowe ćwiczenia to kontynuacja szeregu zaplanowanych ćwiczeń doskonalających z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochrony przeciwpożarowej z terenu naszego powiatu.                

                

                

        

Wstecz