Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: niedziela, 25 października 2020 r.
Imieniny: Darii, Wilhelminy, Sambora

Wydarzenia


Narada roczna w KP PSP w Łęczycy28 stycznia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyła się narada podsumowująca działalność tut. komendy w 2018 roku oraz przedstawiono plany na 2019 rok.Zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy st. kpt. Marek Mikołajczyk przedstawił informację z działalności komendy w ubiegłym roku.

W 2018 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Łęczycy i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały do 769 zdarzeń na terenie powiatu, tj. do pożarów 204 razy, miejscowych zagrożeń 500 oraz alarmów fałszywych 65. Dodatkowo 44 zdarzenia odnotowanych było poza terenem powiatu, tj. tzw. pomoc sąsiedzka, było to: 12 pożarów, 31 miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy.

Na 769 zdarzenia, strażacy PSP samodzielnie brali udział w 365 akcjach, druhowie z OSP w 217 akcjach, a wspólnie strażacy PSP i OSP działali przy 187 akcjach. Największą liczbę wyjazdów odnotowano w lipcu (148 razy), a najmniejszą w listopadzie (24 razy).

Wartość uratowanego mienia to 20 mln 171 tys. zł.

W 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze w 135 obiektach.

Przedstawiono charakterystykę sprzętu pozyskanego w roku poprzednim oraz planowane zakupy w 2019 roku.

W minionym roku zostało przeprowadzone „Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP”, które ukończyło 19 druhów jednostek OSP z terenu powiatu łęczyckiego oraz „Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ LPR, które ukończyło 25 druhów.

Ochotnicze Straże Pożarne wchodzące w skład KSRG z pow. łęczyckiego w 2018 roku otrzymały dotację Komendanta Głównego PSP na realizację zadania pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony p. poż. włączonej do KSRG” w wysokości 252 100,00 zł., a jednostki OSP spoza KSRG otrzymały dotację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, w wysokości 156 800,00 zł. W 2018 roku jednostki OSP otrzymały dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 257 000,00 zł.

W naradzie udział wzięli:
- bryg. Grzegorz Janowski – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
- Janusz Mielczarek - Starosta Łęczycki,
- Wojciech Zdziarski - Wicestarosta Łęczycki i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy
- Ryszard Szmaja - Honorowy Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie,
- Monika Kilar-Błaszczyk – Zastępca Wójta Gminy Łęczyca,
- mł. insp. Andrzej Bukowiecki – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy,
- mjr Małgorzata Banasiak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie,
- mł. chor. Arkadiusz Pietrzak – p.o. Komendant Straży Pożarnej Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej,
- Tomasz Olczyk – Komendant Straży Miejskiej w Łęczycy,
- Jacek Ożadowicz – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łęczycy,
- Prezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy i Zarządów Gminnych ZOSP RP oraz Komendanci Gminni ZOSP RP z powiatu łęczyckiego,
- funkcjonariusze, pracownicy i emerytowani funkcjonariusze z KP PSP w Łęczycy.                

                

    

Wstecz