Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: środa, 28 października 2020 r.
Imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy

Wydarzenia


Strażackie spotkania wigilijne21 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyła się wigilia strażaków oraz pracowników cywilnych tut. komendy.W świąteczny nastrój poprzez modlitwę wprowadził Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Krzysztof Wasiak.
Następnie wszyscy nawzajem złożyli sobie życzenia, podzielili się opłatkiem, a następnie zasiedli do wspólnego posiłku.


12 grudnia 2018 roku, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne emerytów i rencistów pożarnictwa RP w Łęczycy. Podczas zebrania Prezes Związku Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy Pan Wiesław Brygier złożył życzenia wszystkim członkom koła, a następnie modlitwę odmówił Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Krzysztof Wasiak.
Po zebraniu członkowie Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy oraz zaproszeni goście złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.


17 grudnia 2018 roku odbyło się plenarne posiedzenie ZOP ZOSP RP w Łęczycy, gdzie podsumowano działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łęczyckiego, a na zakończenie akcentem było spotkanie opłatkowe druhów.                Wstecz