Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: czwartek, 22 października 2020 r.
Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

Wydarzenia


Ćwiczenia zgrywające „ZIMA 2018”10 grudnia 2018 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające w zakresie organizacji współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie zagrożeń występujących w okresie zimowym.Celem ćwiczeń odbywających się pod kryptonimem „ZIMA 2018” było:
- zweryfikowanie możliwości techniczno-taktycznych JRG w Łęczycy i jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu łęczyckiego,
- sprawdzenie stanu gotowości do działań ratowniczych w okresie zimowym,
- doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń występujących w okresie zimowym,
- sprawdzenie organizacji zaplecza logistycznego w okresie zimowym.


Ćwiczenia prowadzone były w formie warsztatów i przeprowadzono je dwuetapowo. Pierwszy etap odbył się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy, gdzie odbyła się część teoretyczna oraz strażacy przećwiczyli sprawianie namiotu ewakuacyjnego oraz zasady dotyczące ewakuacji osób poszkodowanych ze zbiorników wodnych.
Drugi etap obył się na Zalewie Miejskim w Łęczycy, gdzie strażacy przećwiczyli zasady sprawiania łodzi i pontonów, a następnie sprawdzono możliwości techniczne sprzętu na akwenie wodnym.

W ćwiczeniach udział brali strażacy z JRG w Łęczycy oraz OSP w KSRG (Grabów, Leźnica Mała, Piątek, Świnice Warckie oraz Topola Królewska).

Ćwiczenia nadzorował zastępca komendanta powiatowego PSP w Łęczycy st. kpt. Marek Mikołajczyk, wicestarosta powiatu łęczyckiego Pan Wojciech Zdziarski oraz kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu Łęczyckiego Pan Jacek Ożadowicz.                

                

                

                

        

Wstecz