Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: wtorek, 24 listopada 2020 r.
Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Wydarzenia


Dzień Strażaka 201825 maja 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyły się uroczyste obchody „Powiatowego Dnia Strażaka”. Podczas uroczystości funkcjonariusze z KP PSP w Łęczycy otrzymali odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.Odznaczenia otrzymali:

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę:
- mł. bryg. Arkadiusz Mistrzak
- kpt. Zbigniew Kubiak
- asp. sztab. Aleksander Rapacki

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę:
- mł. bryg. Wojciech Pernal
- ogn. Krzysztof Kaźmierczak

Odznakę „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”:
- asp. sztab. w st. spocz. Mirosław Borowski
- st. ogn. w st. spocz. Wojciech Ratajczyk


Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Stopień młodszego brygadiera:
- st. kpt. Wojciech Pernal

Stopień kapitana:
- mł. kpt. Marcin Kornat
- mł. kpt. Kamil Malinowski
- mł. kpt. Zbigniew Kubiak

Stopień aspiranta:
- mł. asp. Radosław Zieliński

Stopień ogniomistrza:
- mł. ogn. Krzysztof Budzyński
- mł. ogn. Marcin Doniak
- mł. ogn. Paweł Gmerek
- mł. ogn. Michał Nowicki

Stopień starszego sekcyjnego:
- sekc. Łukasz Góra
- sekc. Łukasz Sobczak

Stopień sekcyjnego:
- st. str. Paweł Pawlak

W uroczystości udział wzięli:
- Pan Artur Dunin – Poseł na Sejm RP,
- Pan mł. bryg. Andrzej Marczak – Naczelnik Wydziału Kadr z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi,
- Pan Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki i jednocześnie Prezes ZOP ZOSP RP w Łęczycy,
- Pani Anna Straszewska – Dyrektor Biura Pana Senatora Przemysława Błaszczyka,
- Druh Ryszard Szmaja – Honorowy Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
- Pan st. bryg. Marek Myszkowski – Komendant Powiatowy PSP w Kutnie,
- Pan st. bryg. Jacek Grzelakowski –Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach,
- Pan bryg. Zbigniew Wójcik – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi,
- Pan bryg. Zygmunt Kasprzyk – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zgierzu,
- Pan podinsp. Zbigniew Gruszczyński – Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy,
- Pan mjr Mariusz Kasierski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie,
- Pan por. Artur Masztanowicz – przybyły w imieniu Dowódcy 37. Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej,
- Pan kpt. Jakub Kisiel – Reprezentujący Dowódcę Pierwszego Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej,
- Ks. Krzysztof Wasiak – Kapelan Powiatowy Strażaków,
- o. Krystyn Mroczek – z Klasztoru oo. Bernardynów w Łęczycy,
- Ks. Krzysztof Kuśmirek – Honorowy Kapelan Powiatowy Strażaków,
- Pan Włodzimierz Frankowski – Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty,
- Pan Jacek Rogoziński – Wójt Gminy Łęczyca,
- Pan Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie,
- Pani Renata Brygier – Sekretarza Miasta Łęczycy,
- Pan mł. bryg. w stanie spocz. Krzysztof Graczyk – były komendant powiatowy PSP w Łęczycy,
- Pan mł. bryg. w stanie spocz. Józef Mastalerz – były zastępca komendanta powiatowego PSP w Łęczycy, a obecnie Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta,
- Pan st. ogn. w st. spocz. Wiesław Brygier – Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Łęczycy,
- przedstawiciele Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Poddębicach,
- Dyrektorzy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu łęczyckiego,
- Prezesi zarządów oddziałów powiatowych i gminnych oraz komendanci gminni ZOSP RP z powiatu łęczyckiego,
- przedstawiciele radia, prasy i telewizji,
- funkcjonariusze, pracownicy oraz emeryci pracujący w tutejszej Komendzie.


Film udostępniony dzięki portalowi: www.ele24.net
                

                

                

                

                

                

        

Wstecz