Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: środa, 28 października 2020 r.
Imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy

Wydarzenia


Narada roczna w KP PSP w Łęczycy25 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyła się narada podsumowująca działalność tut. komendy w 2017 roku oraz przedstawiono plany na 2018 rok.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy st. kpt. Wojciech Pernal przedstawił informację z działalności komendy w ubiegłym roku.

W 2017 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Łęczycy i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały do 733 zdarzeń na terenie powiatu, tj. do pożarów 130 razy, miejscowych zagrożeń 559 oraz alarmów fałszywych 44. Dodatkowo 33 zdarzenia odnotowanych było poza terenem powiatu, tj. tzw. pomoc sąsiedzka, było to: 6 pożarów, 24 miejscowe zagrożenia i 3 alarmy fałszywe.

Na 733 zdarzenia, strażacy PSP samodzielnie brali udział w 306 akcjach, druhowie z OSP w 277 akcjach, a wspólnie strażacy PSP i OSP działali przy 150 akcjach. Największą liczbę wyjazdów odnotowano w czerwcu (139 razy) oraz październiku (149 razy), a najmniejszą w listopadzie (20 razy).

Wartość uratowanego mienia to 17 mln 605 tys. zł.

W 2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze w 66 obiektach.

Przedstawiono charakterystykę sprzętu pozyskanego w roku poprzednim oraz planowane zakupy w 2018 roku.

W minionym roku szkolenia odbyło 71 druhów jednostek OSP z terenu powiatu łęczyckiego.

Ochotnicze Straże Pożarne wchodzące w skład KSRG z pow. łęczyckiego w 2017 roku otrzymały dotację Komendanta Głównego PSP na realizację zadania pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony p. poż. włączonej do KSRG” w wysokości 164 553,00 zł., a jednostki OSP spoza KSRG otrzymały dotację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, w wysokości 99 715,00 zł.

W naradzie udział wzięli:
- mł. bryg. Wojciech Wieloch – Zastepca Naczelnika Wydziału Logistyki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
- Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki,
- Monika Kilar-Błaszczyk – Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca,
- Jacek Rogoziński – Wójt Gminy Łęczycy,
- Włodzimierz Frankowski – Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty,
- Krzysztof Lisiecki – Wójt Gminy Piątek,
- Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie,
- Mirosław Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia,
- podinsp. Zbigniew Gruszczyński – Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy,
- ppłk Arkadiusz Janiszewski – Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie,
- st. chor. Tomasz Grabowski – Komendant Straży Pożarnej Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej,
- Tomasz Olczyk – Komendant Straży Miejskiej w Łęczycy,
- Jacek Ożadowicz – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łęczycy,
- przedstawiciele FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.,
- Prezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy i Zarządów Gminnych ZOSP RP oraz Komendanci Gminni ZOSP RP z powiatu łęczyckiego,
- funkcjonariusze, pracownicy i emerytowani funkcjonariusze z KP PSP w Łęczycy.                

                

            

Wstecz