Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: poniedziałek, 26 października 2020 r.
Imieniny: Ewarysta, Łucjana, Dymitriusza

Wydarzenia


Ćwiczenia „MEDYK 2017”9 grudnia 2017 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Daszynie odbyły się ćwiczenia o charakterze warsztatów medycznych z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG z terenu powiatu łęczyckiego oraz strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej z Leźnicy Wielkiej pt. „MEDYK 2017”.Głównym tematem ćwiczeń była segregacja dużej ilości osób poszkodowanych podczas zamachu terrorystycznego w budynku szkoły. Warsztaty miały charakter działań typowo medycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem było zweryfikowanie możliwości techniczno-taktycznych JRG, WSP i OSP z KSRG, sprawdzenie stanu gotowości do działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych, w tym kierowanie i koordynacja oraz doskonalenie alarmowania i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

Przebieg ćwiczeń podzielony został na 5 epizodów medycznych, przy których strażacy ćwiczyli w ramach zastępu i wyznaczone zadanie realizowali przy każdej sytuacji z jaką mogą się spotkać przy działaniach ratowniczych. Nad częścią warsztatową ćwiczeń, pod względem merytorycznym czuwała Pani Katarzyna Starosta-Głowińska, na co dzień wykładowca z zakresu medycyny ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz lek. med. Ignacy Baumberg, a nad realizacją zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG mł. asp. Radosław Zieliński, Powiatowy Koordynator ratownictwa medycznego PSP. Duże zaangażowanie w charakteryzację ćwiczeń pełniąc rolę pozorantów przedstawiła grupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i grupa rekonstrukcyjna ze stowarzyszenia Easy Company z Płocka biorących udział w ćwiczeniach, którzy oddali realia zachowań osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych.

W ćwiczeniach udział brali: strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, Wojskowej Straż Pożarnej z Leźnicy Wielkiej, OSP Daszyna, OSP Góra Św. Małgorzaty, OSP Piątek, OSP Witonia.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Ćwiczenia obserwował Starosta Łęczycki Pan Wojciech Zdziarski, Wójt Gminy Daszyna Pan Zbigniew Wojtera.                

                

                

                

                

                

                

        

Wstecz