Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: wtorek, 20 października 2020 r.
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Wydarzenia


Ćwiczenia „MORDOR 2017”3 czerwca 2017 roku na terenie zakładu produkcyjnego BORGA Sp. z o.o. w Górze Św. Małgorzaty odbyły się ćwiczenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu łęczyckiego pt. „MORDOR 2017”.Ćwiczenia miały charakter działań typowo medycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem ćwiczeń było zweryfikowanie możliwości techniczno-taktycznych JRG i OSP z KSRG, sprawdzenie stanu gotowości do działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych, w tym kierowanie i koordynacja oraz doskonalenie alarmowania i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

Przebieg ćwiczeń podzielony został na dwa epizody: pierwszy to zdarzenie drogowe, drugi to pożar hali produkcyjnej. Oba epizody przedstawione zostały, gdzie wystąpiła duża ilość osób poszkodowanych, jako zdarzenie masowe. Ćwiczenia zostały poprzedzone szczegółowym wykładem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, który przedstawił lek. med. Ignacy Baumberg. Pozorację zdarzeń odbywających się w czasie rzeczywistym oraz w ramach ćwiczeń jako medycy wykonali studenci działający w ramach Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof im dr A.Rasmusa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z opiekunem Panią mgr Katarzyną Starostą-Głowińską, która czynnie zaangażowała się w realizację ćwiczeń. Nad prawidłową realizacją zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG czuwał mł. asp. Radosław Zieliński, Powiatowy Koordynator ratownictwa medycznego PSP. Całość ćwiczeń nadzorował, komentował a po zakończeniu ćwiczeń podsumował lek. med. Ignacy Baumberg. Pracownicy nauki lek. med. I. Baumberg oraz mgr K. Starosta-Głowińska są pracownikami Zakładu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na których zawsze możemy liczyć podczas naszych działań.
Firma Falck Medycyna zapewniła profesjonalną opiekę medyczną naszym poszkodowanym oraz zabezpieczała całość ćwiczeń.

W ćwiczeniach udział brali: strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, OSP Góra Św. Małgorzaty, OSP Daszyna, OSP Piątek, Państwowe Ratownictwo Medyczne Falck Medycyna, Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz przedstawiciele zakładu produkcyjnego BORGA Sp. z o.o. w Górze Św. Małgorzaty.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy we współpracy i dużym zaangażowaniu FALCK Medycyna Sp. z o.o., dyrekcji zakładu produkcyjnego BORGA Sp. z o.o. oraz gminy Góra Św. Małgorzaty. Ćwiczenia obserwował Starosta Łęczycki Pan Wojciech Zdziarski oraz Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty Pan Włodzimierz Frankowski.                

                

                

                

                

                

    

Wstecz