Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: niedziela, 25 października 2020 r.
Imieniny: Darii, Wilhelminy, Sambora

Wydarzenia


Narada roczna w KP PSP w Łęczycy30 stycznia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyła się narada podsumowująca działalność tut. komendy w 2016 roku oraz przedstawiono plany na 2017 rok.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy st. kpt. Wojciech Pernal przedstawił informację z działalności komendy w ubiegłym roku.

W 2016 roku Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Łęczycy i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały do 598 zdarzeń na terenie powiatu, tj. do pożarów 174 razy, miejscowych zagrożeń 382 oraz alarmów fałszywych 42. Dodatkowo 10 zdarzeń odnotowanych było poza terenem powiatu, tj. tzw. pomoc sąsiedzka, było to: 4 pożary oraz 6 miejscowych zagrożeń.

Na 598 zdarzeń, strażacy PSP samodzielnie brali udział w 302 akcjach, druhowie z OSP w 149 akcjach, a wspólnie strażacy PSP i OSP działali przy 147 akcjach. Największą liczbę wyjazdów odnotowano w czerwcu (82 razy) oraz wrześniu (83 razy), a najmniejszą w listopadzie (20 razy).

Wartość uratowanego mienia to 19 mln 432 tys. zł.

Podsumowano również udział Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w diecezjalnych obchodach światowych Dni Młodzieży, które odbyły się 22 lipca 2016 roku w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich.

W 2016 roku Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy przeprowadziła czynności kontrolno – rozpoznawcze w 98 obiektach.

Przedstawiono charakterystykę sprzętu pozyskanego w roku poprzednim oraz planowane zakupy w 2017 roku. W minionym roku szkolenia odbyło 31 druhów jednostek OSP z terenu powiatu łęczyckiego.

Przedstawiciele FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o., zaprezentowali statystki, za 2016 rok, związane z funkcjonowaniem ratownictwa medycznego na terenie powiatu łęczyckiego.

W naradzie udział wzięli:
- st. bryg. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
- Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki,
- druh Ryszard Szmaja - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
- Włodzimierz Frankowski – Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty,
- Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie,
- Mirosław Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia,
- Piotr Zacharski – Pełnomocnik Burmistrza Łęczycy,
- podinsp. Zbigniew Gruszczyński – Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy,
- ppłk Arkadiusz Janiszewski – Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie,
- Tomasz Olczyk – Komendant Straży Miejskiej w Łęczycy,
- Jacek Ożadowicz – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łęczycy,
- przedstawiciele FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.,
- Prezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy i Zarządów Gminnych ZOSP RP oraz Komendanci Gminni ZOSP RP z powiatu łęczyckiego,
- funkcjonariusze, pracownicy i emerytowani funkcjonariusze z KP PSP w Łęczycy.                

                

                

    

Wstecz