Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: poniedziałek, 1 marca 2021 r.
Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Wydarzenia


Kampania kierowana do mieszkańców powiatu łęczyckiego „Czad i ogień – obudź czujność”W listopadzie i grudniu 2016 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy przeprowadzili szereg prelekcji pod hasłem kampanii „Czad i ogień – obudź czujność” inspirujących do działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łęczyckiego. Akcja, która została zainicjowana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu uświadomić społeczeństwu o zagrożeniach, jakie niesie za sobą pożar i tlenek węgla.W ramach przedmiotowej kampanii „Czad i ogień– obudź czujność” zostało zorganizowane wiele spotkań, m.in.:
- z właścicielami i zarządcami obiektów mieszkalnych wielorodzinnych,
- z nauczycielami i uczniami szkół i przedszkoli na terenie powiatu,
- z prezesami i naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach akcji osoby zainteresowane miały możliwość uzyskania informacji i poszerzenia swojej wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z trwającym sezonem grzewczym, w szczególności z występowaniem tlenku węgla. Zaznaczano również, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą powstanie pożaru i nieprzestrzeganie podstawowych przepisów przeciwpożarowych.

W akcję zaangażowali się strażacy z KP PSP w Łęczycy, przedstawiciele korporacji kominiarskich i druhowie z jednostek OSP.

Duże zainteresowanie wzbudził zorganizowany przez Komendę Powiatową PSP w Łęczycy konkurs „BĄDŹ ŚWIADOMY, TWOJE ŻYCIE W TWOICH RĘKACH - CZUJKA DYMU/TLENKU WĘGLA W KAŻDYM DOMU”. Celem konkursu była edukacja mająca przyczynić się do zmniejszenia poziomu zagrożeń dla zdrowia i życia oraz utraty mienia mieszkańców powiatu łęczyckiego.
Wśród osób, które dostarczyły do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zostało rozlosowanych 50 szt. dualnych czujek dymu/tlenku węgla. Czujki zostały zakupione przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.                

                

                

                

                

                

                

    

Wstecz