Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: środa, 28 października 2020 r.
Imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy

Wydarzenia


Ćwiczenia obronne „Powiat Łęczycki 2016”27 października 2016 roku na terenie powiatu łęczyckiego zostały przeprowadzone ćwiczenia obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Powiat Łęczycki 2016”. Scenariusz zakładał, że w budynku Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej został podłożony ładunek wybuchowy.Tematem ćwiczenia było „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz kierowanie organizacją zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”. Celem głównym ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie realizacji wybranych elementów zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz działań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, powiatowych służb, straży i inspekcji.

Po przeprowadzonej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników, zadaniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej było odnalezienie osób, które wg informacji przekazanej przez dyrekcję pozostały w budynku szkoły. Strażacy odnaleźli osoby poszkodowane, ewakuowali na zewnątrz budynku, udzielili pomocy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali poszkodowanych przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego. Jednocześnie prowadzone były działania gaśnicze i oddymiające pomieszczenia budynku.

W ćwiczeniach m.in. udział brały zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łęczycy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w KSRG Leźnica Mała i Topola Królewska.                

                

                

                

                

                

                

                

            

Wstecz