Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: sobota, 24 października 2020 r.
Imieniny: Marcina, Rafała, Arety

Wydarzenia


Narada roczna w KP PSP w Łęczycy28 stycznia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyła się narada podsumowująca działalność tut. Komendy w 2015 roku oraz przedstawiono plany na 2016 rok.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy bryg. Jarosław Ostrowski przedstawił informację z działalności Komendy w ubiegłym roku.

W 2015 roku Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Łęczycy i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały do 819 zdarzeń na terenie powiatu, tj. do pożarów 224 razy, miejscowych zagrożeń 558 oraz alarmów fałszywych 37. Dodatkowo 13 zdarzeń odnotowanych było poza terenem powiatu, tj. tzw. pomoc sąsiedzka, było to: 5 pożarów oraz 8 miejscowych zagrożeń.

Na 819 zdarzeń, strażacy PSP samodzielnie brali udział w 364 akcjach (44%), druhowie z OSP w 278 akcjach (34%), a wspólnie strażacy PSP i OSP działali przy 177 akcjach (22%). Największą liczbę wyjazdów odnotowano w lipcu (239 razy), a najmniejszą w lutym (23 razy).

Wartość uratowanego mienia to 10 mln 116 tys. zł.

W 2015 roku Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy przeprowadziła czynności kontrolno – rozpoznawcze w 90 obiektach.

Przedstawiono charakterystykę sprzętu pozyskanego w roku poprzednim oraz planowane zakupy w 2016 roku. W minionym roku szkolenia z wykorzystaniem metody e-Learning odbyło 56 druhów jednostek OSP z terenu powiatu łęczyckiego.

W ramach akcji „Zgaś ryzyko” przedstawiono gościom informacje związane z zagrożeniem tlenkiem węgla i zaletami posiadania czujek tlenku węgla i dymu.

Przedstawiciele FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o., zaprezentowali statystki, za 2015 rok, związane z funkcjonowaniem ratownictwa medycznego na terenie powiatu łęczyckiego.


Na zakończenie narady wszystkim uczestnikom narady zaprezentowano pozyskany sprzęt w 2015 roku, w tym m.in. nowy samochód terenowy ISUZU D-MAX z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem o wartości 148 500 zł.

W naradzie udział wzięli:
- st. bryg. Mariusz Konieczny – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
- Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki,
- druh Ryszard Szmaja - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
- Jacek Rogoziński – Wójt Gminy Łęczyca,
- Włodzimierz Frankowski – Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty,
- Krzysztof Próchniewicz– Wójt Gminy Świnice Warckie,
- Krzysztof Lisiecki – Wójt Gminy Piątek,
- Mirosław Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia,
- Sebastian Zaborowski – Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łęczycy,
- insp. Paweł Karolak– Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy,
- ppłk Arkadiusz Janiszewski – Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie,
- Tomasz Olczyk – Komendant Straży Miejskiej w Łęczycy,
- Jacek Ożadowicz – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łęczycy,
- przedstawiciele FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.,
- Prezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy i Zarządów Gminnych ZOSP RP oraz Komendanci Gminni ZOSP RP z powiatu łęczyckiego,
- funkcjonariusze, pracownicy i emerytowani funkcjonariusze z KP PSP w Łęczycy.                

                

                

                Wstecz