Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: wtorek, 20 października 2020 r.
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Wydarzenia


Ćwiczenia „SZKOŁA 2015” w Górze Św. Małgorzaty9 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „SZKOŁA 2015”.Założenia do ćwiczeń.
Podczas prac remontowych prowadzonych w kotłowni budynku szkoły dochodzi do rozszczelnienia i zapalenia się wyciekającego oleju opałowego. Pracownik wykonujący prace remontowe przystępuje do gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym. Próba gaszenia kończy się niepowodzeniem, pracownik ulega poparzeniu i ucieka z kotłowni. Informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor zarządza ewakuacje placówki i powiadamia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

Na miejsce pożaru docierają pierwsze zastępy straży pożarnej, które udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poparzonej oraz podejmują działania gaśnicze. Kierujący Działaniami Ratowniczymi po zakończonej ewakuacji otrzymuje informacje, że jeden uczeń zagubił się. Zastępy przystąpiły do poszukiwań. Po chwili chłopiec zostaje odnaleziony i ewakuowany. Strażacy po udzieleniu pomocy medycznej przekazali rannego ucznia oraz pracownika kotłowni przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Po zakończeniu działań gaśniczych przewietrzono, oddymiono pomieszczenia i ponownie przeszukano budynek szkoły w celu wyeliminowania kolejnych osób poszkodowanych. KDR przekazał teren działań właścicielowi i podjął decyzję o zakończeniu działań ratowniczo – gaśniczych.


Celem ćwiczenia było:
- ocena i sprawdzenie warunków ewakuacji,
- zweryfikowanie możliwości techniczno - taktycznych JRG w Łęczycy i jednostek OSP z terenu powiatu łęczyckiego włączonych do KSRG,
- sprawdzenie stanu gotowości do działań ratowniczo - gaśniczych,
- doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, kierowania i koordynacji działań,
- doskonalenie alarmowania i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

W ćwiczeniach udział brali:
- strażacy z KP PSP w Łęczycy,
- strażacy z jednostek OSP (z KSRG: OSP Góra Św. Małgorzaty, OSP Piątek, OSP Daszyna, OSP Witonia oraz OSP Marynki),
- personel szkoły podstawowej i przedszkola w Górze Św. Małgorzaty,
- policja,
- ZRM Falck.

Ćwiczenia obserwowali:
- Pan Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki i jednocześnie Prezes ZOP ZOSP RP w Łęczycy,
- Druh Ryszard Szmaja – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
- Pan Włodzimierz Frankowski – Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty,
- kom. Krzysztof Balcer – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy.

Po zakończeniu ćwiczeń dzieci zaprezentowały krótkie przedstawienie o tematyce pożarniczej.                

                

                

                

                

                

                

    

Wstecz