Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: wtorek, 20 października 2020 r.
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Wydarzenia


Akcja „NIE dla czadu” – spotkanie z osobami niesłyszącymi17 listopada 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyło się spotkanie edukacyjne z osobami posiadającymi dysfunkcję słuchu, które miało na celu przedstawić zagadnienia związane z zapobieganiem wystąpienia zatruciom tlenkiem węgla potocznie zwanym „czadem”.Wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku ruszyła czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej „NIE dla czadu”. Akcja ma na celu uświadomić mieszkańcom, jakie niesie ze sobą zagrożenie tlenek węgla.

Najczęściej strażacy spotykają się z dziećmi w przedszkolu czy szkole, by te przekazały dorosłym domownikom jak mają postępować. Tym razem grupa 8 osób przyszła na spotkanie do naszej komendy. Była to grupa osób niesłyszących bądź słabosłyszących.

Podczas spotkania, które prowadzili pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy mł. kpt. Przemysław Andrysiak oraz Tomasz Suski, zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z tlenkiem węgla oraz przedstawiono film (w wersji dla niesłyszących) prezentujący, w jaki sposób może dojść do zatrucia czadem. Następnie spośród osób, które wypełniły ankietę zostały rozlosowane czujki dymu zakupione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu „System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap II”.

W ramach tego spotkania przedstawiono uczestnikom, w jaki sposób osoby głuchonieme mogą zgłaszać zagrożenia dyżurnemu pełniącemu służbę na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Zaznaczyć należy, że każda komenda straży pożarnej na terenie województwa łódzkiego ma do dyspozycji numer telefonu komórkowego dedykowanego dla osób głuchoniemych, w razie potrzeby wezwania straży pożarnej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć, jakim sprzętem ratowniczo – gaśniczym dysponuje tut. komenda.                

                

                Wstecz