Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: poniedziałek, 30 listopada 2020 r.
Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Wydarzenia


Spotkanie świąteczno - noworoczne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy16 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne emerytów i rencistów pożarnictwa RP w Łęczycy.Podczas zebrania Prezes Związku Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy Pan Jan Kopka oraz Wiceprezes Związku Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy Pan Marian Kryszkowski przedstawili sprawozdanie z działalności w 2013 roku.

W trakcie spotkania Pan Jan Kopka oraz Pan Wiesław Brygier uchwałą Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP otrzymali Odznakę Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Pan Jan Kopka otrzymał również medal Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi Pana Ireneusza Mańko.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:
- bryg. Jarosław Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Łęczycy,
- kpt. Marek Mikołajczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy,
- Ireneusz Mańko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi,
- ks. Krzysztof Kuśmirek – Kapelan Powiatowy Strażaków,
- członkowie Związku Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy.


Po zebraniu członkowie Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łęczycy oraz zaproszeni goście złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.                

                

                

                

                Wstecz